ข่าวสารและกิจกรรมหุ่นยนต์ เอไอ สมาร์ทซิตี้ กล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัย

หุ่นยนต์ เอไอ สมาร์ทซิตี้ กล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัย

พัฒนาศูนย์บริการ ด้าน Robotics AI Smart City Security CCTV
ขอขอบพระคุณ พี่ป้อม คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ คุณ Kavin จาก RaasPal ผู้นําด้านหุ่นยนต์บริการ Robot as a Service Solution และ คุณ Zhou Qing คุณ Mark จาก Dahua Security ผู้นําด้าน Smart Enterprise Security Camera และระบบ Smart City จากประเทศจีน ที่ให้เกียรติ มาร่วมเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนา หลักสูตร พัฒนาศูนย์บริการ ด้าน Robotics AI Smart City Security CCTV สร้างบุคลากรเทคนิคที่มีทักษะเตรียมรับ New S-Curve

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.